Eternit rozbiórka - Profesjonalny Wynajem Podnośników Koszowych Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

Eternit rozbiórka

Etapy procesu usuwania eternitu z dachu:

Witamy Państwa na stronach MAT-REM.

W Polsce nadal wiele domów i budynków gospodarczych ma dachy pokryte eternitem, czyli płytami cementowo-azbestowymi.
Od lat wiadomo, że eternit, który zawiera bardzo szkodliwy azbest, stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a zatem usunięcie eternitu z dachu jest nieuniknione i właście nasza Firma ukończyła kurs szkolenia ogólnego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zatrudnionych przy bezpiecznym użytkowaniu, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Pośadamy na to Certyfikat i dyplom ukończenia kursu.

-Zabezpieczenie terenu i oznaczenie tabliczkami
ostrzegawczymi.
-Usuwanie płyt przez wyspecjalizowaną firmę.

-
Robotnicy ubrani w specjalną odzież ochronną i maski usuwają delikatnie eternit, tak aby się nie łamał.
-
Dach co jakiś czas jest zwilżany wodą, aby unoszący się w powietrzu pył osiadał na dachu.
-Umieszczenie zdjętych płyt eternitu w foliowych workach, które
oznakowuje się naklejkami ostrzegawczymi i zakrywa foliową plandeką.
-Transport na składowisko śmieci, gdzie eternit zostaje szczelnie zamknięty w opakowaniach a następnie

zakopuje się go.

 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego